یک شنبه 10 آذر نشست صمیمانه مدیر مجموعه ورزشی آزادی با پرسنل برگزار خواهد شد  
   
  نشست صمیمانه قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی فردا دوم آذر ماه با حضور کلیه پرسنل این مجموعه برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، توجه به دغدغه های مادی و معنوی منابع و نیروی انسانی، تعامل و رسیدگی به مسائل مختلف سازمانی یکی از رمزهای موفقیت هر سازمانی محسوب می گردد. در همین راستا قرار است قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی با حضور در جمع صمیمانه پرسنل به بیان اهداف و رویکرد های وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور پرداخته و در ادامه جلسه پرسش و پاسخ و رسیدگی به امور اداری همکاران انجام خواهد شد.