سه شنبه 17 مهر بازدید معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه از استادیوم فوتبال آزادی  
   
  مهندس رحمتی معاون فنی ومهندسی شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور از استادیوم فوتبال آزادی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی؛ مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی، مهندس غفاری مسئول تاسیسات،مهندس اصل عربی مسئول پروژه ها مناطق تهران و مهندس علوی واحد امور پیمانها و رسیدگی فنی شرکت توسعه امروز پنجشنبه 19 مهرماه با همراهی نیکوخصال سرپرست مجموعه ورزشی آزادی ابتدا جلسه ای در دفتر مدیریت برگزار نمودند.

در این جلسه برای رفع مشکلات استادیوم فوتبال صحبت نموده و در جریان آخرین وضعیت این استادیوم قرار گرفتند ودر ادامه از بخشهای مختلف استادیوم بازدید نمودند.

طی این بازدید، نیکوخصال سرپرست مجموعه ورزشی آزادی توضیحاتی را در خصوص مشکلات استادیوم فوتبال ارائه نمود.