چهار شنبه 19 دی پاکسازی تاج درختان سوزنی برگ مجموعه ورزشی آزادی  
   
  نیروهای فضای سبز درختان کاج مجموعه ورزشی آزادی را از برگ های تجمع یافته پاکسازی کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، هر ساله برگ های درختان سوزنی برگ (درختان کاج) به صورت تدریجی خزان کرده و لابلای شاخه های این درختان تجمع پیدا می‌کنند و علاوه بر خطر آتش‌سوزی، زمینه را برای شیوع و گسترش آفات و بیماری ها فراهم می کنند. لذا ضروری است این برگها با تیرک های چوبی بلند از سطح جنگل ها جمع‌آوری شوند. در همین راستا انجام این عملیات طی چند ماه گذشته در دستور کار مجموعه ورزشی آزادی قرار گرفته و قسمت های عمده درختان کاج پاکسازی شده و این فرایند تا اتمام همه درختان کاج در حال انجام می باشد.