پنج شنبه 20 دی دومین نوجوانی که با کمک سرپرست مجموعه ورزشی آزادی به آرزویش رسید  
   
  سید رهام، نوجوان 8 ساله ای که با کمک سرپرست مجموعه ورزشی آزادی توانست به آرزویش برسد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، طی پیامی که در قسمت ارتباط با مدیر مجموعه توسط سید امیر مروج به مدیر ارسال گردیدخواستارحضور در استادیوم به همراه فرزند 8 ساله خود شده بود که نوشته بود فرزندم آرزوی دیدن استادیوم را دارد.

طی هماهنگی شعبانلو سرپرست مجموعه با روابط عمومی، با پدر این نوجوان تماس حاصل گردید که صبح پنجشنبه مورخ 97/10/20 از استادیوم یکصد هزار نفری و قستمهای مختلف با یوسف نیا رئیس روابط عمومی دیدن کردند که این امر سبب خشنودی این نوجوان و پدر ایشان شد سید امیر مروج تشکر فراوان بابت این بازدید کرد و گفت فکر نمی کردم که مدیر مجموعه اینقدر سریع به خواسته ما رسیدگی کند.