پنج شنبه 20 دی پایان رقابتهای سربازان نیروهای مسلح در سالن کشتی آزادی  
   
  رقابت های کشتی آزاد و فرنگی سربازان نیروهای مسلح با قهرمانی تیم های نیروی انتظامی در خانه کشتی محمد بناء مجموعه ورزشی آزادی پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی و به نقل از فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد و فرنگی سربازان نیروهای مسلح روز چهارشنبه در خانه کشتی محمد بنا برگزار شد و در پایان در کشتی فرنگی تیم های نیروی انتظامی یک، ارتش و ارتش دو به ترتیب با 215، 205 و 149 امتیاز اول تا سوم شدند.
در کشتی آزاد نیز تیم های نیروی انتظامی یک، ارتش یک و نیروی انتظامی دو به ترتیب با 220، 200 و 132 امتیاز عنوان های نخست تا سوم را بدست آوردند.

اسامی نفرات و تیم های برتر این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

57 کیلوگرم: 1- علی احمدی (نیروی انتظامی یک) 2- صابر خانجانی (نیروی انتظامی دو) 3- ابوالفضل امیدفر (ارتش یک) 4- محمدجواد طهماسبی (ارتش دو)
61 کیلوگرم: 1- مجید داستان (ارتش یک) 2- کاظم ساداتی (نیروی انتظامی یک) اسماعیل روحی (نیروی انتظامی دو) و علی رضا محمدحسنی (ارتش دو)
65 کیلوگرم: 1- ابوالفضل حاجی پور (نیروی انتظامی یک) 2- حامد رحیمی (ارتش یک) 3- نیما بیرامزاده (ارتش دو) و محمد زمانی (نیروی انتظامی دو)
70 کیلوگرم: 1- یزدان ثنایی نیا (ارتش یک) 2- علی فغانی (نیروی انتظامی یک) 3- حسین علی بیگی (ارتش دو) و سامان بهاری (سپاه یک)
74 کیلوگرم: 1- نیما اشفاقی (نیروی انتظامی یک) 2- ایوب مهرپور (ارتش یک) 3- رسول خجسته (نیروی انتظامی دو) 4- پیمان قهرمانی (ارتش دو)
79 کیلوگرم: 1- پیمان حیدری (نیروی انتظامی یک) 2- مجتبی اصغری (ارتش یک) 3- امید کلاه سنگی کیانی (نیروی انتظامی دو) و علی رضا پیری (سپاه یک)
86 کیلوگرم: 1- مرصاد مرغزاری (سپاه یک) 2- جلال زمان (نیروی انتظامی یک) 3- محمدامین قیاسی (سپاه دو) 4- حامد حسینعلی (ستاد کل چهارم)
92 کیلوگرم: 1- ارشک محبی (ارتش یک) 2- سینا غلامی (نیروی انتظامی یک) 3- علی خانپور (نیروی انتظامی دو) و میثم نامداری فولادوند (نیروی انتظامی سه)
97 کیلوگرم: 1- علیرضا شعبانی (ارتش یک) 2- مجید کرمی (نیروی انتظامی یک) 3- سجاد عزیزی (نیروی انتظامی دو) و علی آرین پور (سپاه یک)
125 کیلوگرم: 1- یداله محبی (ارتش یک) 2- علی اصغر اکبری (نیروی انتظامی یک) 3- مسعود ترابی (ارتش دو) 4- صابر کولیوند (نیروی انتظامی دو)
رده بندی تیمی: 1- نیروی انتظامی (یک) 220 امتیاز 2- ارتش یک 200 امتیاز 3- نیروی انتظامی دو 132 امتیاز 4- ارتش دو 113 امیاز 5- سپاه یک 100 امتیاز 6- ارتش سه 72 امتیاز


کشتی فرنگی:

55 کیلوگرم: 1- مهران محسنی (ارتش یک) 2- امین مرادخانی (ارتش دو) 3- اصغر زیرک (نیروی انتظامی یک) 4- مصطفی کریمی (ارتش سه)
60 کیلوگرم: 1- علیرضا نجاتی (نیروی انتظامی یک) 2- یاسین بهرامی (سپاه یک) 3- کیانوش غنضفریان (ارتش یک) 4- اشکان میرکاری (ارتش دو)
63 کیلوگرم: 1- فرشاد عیسوند (نیروی انتظامی یک) 2- محمد نوربخش (ارتش یک) 3- امین قاعدی فر (ارتش دو) و محمد سلطانی (ارتش سه)
67 کیلوگرم: 1- احسان محمدی (نیروی انتظامی یک) 2- مصطفی بهزادی مقدم (ارتش یک) 3- امین برزگر (سپاه یک) 4- نیما اسماعیلی (ارتش دو)
72 کیلوگرم: 1- محمد شربی نیازی (نیروی انتظامی یک) 2- یوسف حسین وند (ارتش یک) 3- بهرام افشارنیک (ارتش دو) و محمد حسن زاده (نیروی انتظامی دو)
77 کیلوگرم: 1- برومند اصلان (نیروی انتظامی یک) 2- فردین عبدولی (نیروی انتظامی دو) 3- محمدحسن حسینی (نیروی انتظامی سه) و مسعود سعدی پور (ارتش یک)
82 کیلوگرم: 1- امیر شاه پروری (نیروی انتظامی یک) 2- محمد ابراهیمی (ارتش یک) 3- رضا محمدعلیپور (سپاه یک) و سینا شیرازی (ارتش دو)
87 کیلوگرم: 1- مهدی محمدزاده کارگر (ارتش یک) 2- امیر نرگسی (نیروی انتظامی یک) 3- سهیا رئیسی (نیروی انتظامی دو) و علیرضا خاتم پور (نیروی انتظامی سه)
97 کیلوگرم: 1- ادریس ابراهیمی (ارتش یک) 2- یوسف آل احمد (ارتش دو) 3- آرمان طهماسبی (ساپه یک) و مهدی پورشایان (نیروی انتظامی یک)
130 کیلوگرم: 1- نویداله قلی نوه سی (ارتش یک) 2- صمد کاظمی (ارتش دو) 3- بابک رزم پوش (نیروی انتظامی یک) و سید محمد موسوی (نیروی انتظامی دو)
رده بندی تیمی: 1- نیروی انتظامی یک 215 امتیاز 2- ارتش یک 205 امتیاز 3- ارتش دو 149 امتیاز 4- نیروی انتظامی دو 123 امتیاز 5- سپاه یک 115 امتیاز 6- نیروی انتظامی سه 77 امتیاز