شنبه 21 بهمن بازدید مدیر مجموعه ورزشی آزادی از کلیه واحدهای اداری  
   
  مدیر مجموعه ورزشی آزادی به بازدید از بخش های مختلف این مجموعه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، ناصر محمودی فرد که چهارشنبه طی حکمی از سوی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان مدیر مجموعه ورزشی آزادی منصوب گردید، صبح امروز شنبه 21 بهمن ماه از واحدهای مختلف این مجموعه بازدید نمود.
در حین این بازدید، معاونین و مدیران هر بخش به معرفی واحد مربوطه و مسئولیت های کارکنان پرداختند.
گفتنی است در این بازدید نصیبی معاون فنی و ورزشی، خوش کردار معاون پشتیبانی، اسمعیلی مسئول روابط عمومی و امینی مسئول اداری حضور داشتند.