دو شنبه 17 تیر رنگ آمیزی نرده های حاشیه دریاچه مجموعه ورزشی آزادی  
   
  از سوی کارکنان واحد خدمات، نرده های حاشیه دریاچه مجموعه ورزشی آزادی رنگ آمیزی شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، از سوی تلاشگران حوزه خدمات و به منظور زیباسازی بصری، عملیات رنگ آمیزی نقاط مذکور دریاچه مجموعه ورزشی آزادی به متراژ 700 متر به مرحله اجرا درآمد.

همسو با این عملیات همچنین نرده های دور تا دور استادیوم فوتبال، جداول و نیمکت های مجموعه ورزشی آزادی نیز در حال رنگ آمیزی می باشد.

هدف از رنگ آمیزی، ارتقاء سطح زیبایی و همچنین نشاط و شادابی شهروندان مراجعه کننده به مجموعه ورزشی آزادی است و در همین راستا از رنگ های شاد و متنوع استفاده شده است.