شنبه 25 اسفند نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مجموعه ورزشی آزادی  
   
  جهت امنیت بلوار اصلی و خیابانهای اطراف تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مجموعه ورزشی آزادی نصب گردید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، پس از بررسی‌های کارشناسی‌، مکان‌یابی‌ها و نیازسنجی‌های لازم و به منظور ساماندهی سطح معابر، تسهیل در رفت و آمد، رفع خطرات احتمالی و در جهت شناسایی بهتر اماکن موجود علائم راهنمایی و رانندگی در مجموعه ورزشی آزادی نصب گردید.

در مراحل جانمایی این علائم نیز تلاش شده تا از پراکندگی تابلوها اجتناب شود تا جلوه یکپارچه و زیبایی از این المان‌ها در سطح مجموعه بارز باشد.

لازم به توضیح است نصب این علائم راهنمایی و رانندگی توسط واحد خدمات، روابط عمومی و با همکاری حراست مجموعه ورزشی آزادی انجام پذیرفت.