یک شنبه 17 شهریور انتصاب سرپرست استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی  
   
  سرپرست استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، با حکم قدرت اله سیف ، "مراد امجدیان" به عنوان سرپرست استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی منصوب گردید. در متن این حکم آمده است :

"نظر به تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت، به عنوان سرپرست استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی منصوب می شوید. امید است در سایه توجهات ایزد منان، در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

لازم به توضیح است در پایان قدرت اله سیف از تلاش ها و زحمات آقای اسفندیاری در مدت تصدی سرپرست استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی تقدیر و تشکر کرد.