یک شنبه 14 مهر بازدید مهندس کریمی از کمپ های تیم های ملی کشتی در مجموعه ورزشی آزادی  
   
  مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از محل تمرینات تیم های ملی کشتی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، عصر امروز یکشنبه 14 مهرماه مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با همراهی حسینی معاون جذب سرمایه و مشارکت های مردمی و قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی از محل تمرینات تیمهای ملی کشتی در مجموعه ورزشی آزادی بازدید نمود.

در این بازدید مهندس کریمی ضمن دیدار با علیرضا دبیر رئیس و حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی در خانه های کشتی حضور یافت و از نزدیک در جریان بازسازی و مرمت محل تمرینات تیمهای ملی کشتی قرار گرفت.

در ادامه مدیر عامل شرکت توسعه همچنین از آکادمی ملی کشتی که در مجموعه ورزشی آزادی در حال احداث می باشد، بازدید کرد. طی این بازدید رییس فدراسیون کشتی گزارش از روند ساخت و سازهای آکادمی به مهندس کریمی ارائه نمود.