سه شنبه 18 تیر اطلاعیه شرکت توسعه در خصوص همایش دوی همگانی  
   
  با توجه به انتشار خبر بازداشت یکی از مدیران مجموعه های ورزشی در خبرگزاری ها، روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اطلاعیه ای صادر کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است: همایش دوی همگانی و خانوادگی در روز جمعه ۱۳ اردیبهشت ماه به همت سازمان ورزش شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۲۲ در ورزشگاه آزادی برگزار شد. مسئولیت برگزاری این مراسم با این دو نهاد بوده و از آنجایی که مجموعه ورزشی آزادی یکی از بزرگترین مجموعه های تفریحی ورزشی در کشور می باشد و همیشه در راستای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، میزبان اهالی ورزش بوده است بدون هیچگونه دخل و تصرفی در اجرای مراسم، محل برگزاری را در اختیار برگزارکنندگان قرار داد.

این همایش با استقبال چند هزار نفری ورزشکاران و خانواده های آنها نیز مواجه شد ولی در این بین متاسفانه پوشش نامناسب تعداد محدودی از ورزشکاران، باعث رنجش خاطر ما و اهالی ورزش گردید. به همین دلیل مدیر مجموعه ورزشی انقلاب و سرپرست سابق مجموعه ورزشی آزادی روز گذشته به دادسرای ارشاد احضار و توضیحات لازم را در این خصوص ارائه نمود. لازم به ذکر است وی هم اکنون در محل فعالیت خود در دفتر مدیریت مجموعه انقلاب حاضر می باشد.