دو شنبه 27 بهمن در دیدار همدانی با سیف؛  
   
  نشست بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذار با حضور معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و مدیر مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، صبح امروز دوشنبه 27 بهمن ماه و در ادامه دیدار با مدیران مجموعه ها، محسن همدانی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی ضمن دیدار با قدرت اله سیف، به جذب راهکارهای درآمد و سرمایه گذار در این مجموعه ورزشی پرداخت.

در این دیدار سیف بخشی از طرح ها و اقدامات مجموعه ورزشی آزادی را در حوزه های زیر ساختی و کارهای صورت گرفته در راستای جذب سرمایه که مهمترین آن راه اندازی جاده سلامت و تندرسی مجموعه بود را تشریح کرد.

سپس همدانی با بیان اینکه توسعه مجموعه ها مستلزم جذب سرمایه گذار است، گفت: سرمایه گذاری امروزه به یک نیاز ملزم بدل شده است و مجموعه ها باید در راستای جلب مشارکت مردمی و جذب سرمایه گذار تلاش نمایند.

در پایان این دیدار نیز حاضرین از چندین فضای مناسب جهت سرمایه گذاری در مجموعه ورزشی آزادی بازدید و پیرامون جذب سرمایه به بحث و تبادل نظر پرداختند.