یکشنبه, 18 خرداد, 1399
SUNDAY, June 7, 2020
سه شنبه 30 اردیبهشت
برگزاری جلسه بهره برداران شرکت توسعه با حضور مهندس کریمی
برگزاری جلسه بهره برداران شرکت توسعه با حضور مهندس کریمی
جلسه کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در دفتر مدیر عامل تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه ؛ جلسه گزارش و بررسی کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران روز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه با حضور مهندس کریمی و اعضای کمیته برگزار شد.
در این جلسه پیشنهاداتی ارایه گردید که مقرر شد در جلسه بعدی مطرح و کمیته نظارت با جدیت بیشتر نسبت به بررسی تخلفات اهتمام ورزد.
شایان ذکر است جلسه مذکور با حضور حسینی ،هنرور،جلائیان، نقی پور،همدانی، فتحی و کثیری، بیش از یک ساعت به طول انجامید.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved