چهارشنبه, 05 تیر, 1398
WEDNESDAY, June 26, 2019
پنج شنبه 19 مهر
برگزاری داوری درجه Bتفنگ و تپانچه در فدراسیون تیراندازی آزادی
برگزاری داوری درجه Bتفنگ و تپانچه در فدراسیون تیراندازی آزادی
یک دوره کلاس داوری بین المللی درجه Bتفنگ و تپانچه به مدت 4 روز از 28 مهرماه در محل فدراسیون تیراندازی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، آکادمی فدراسیون تیراندازی در نظر دارد یک دوره داوری بین المللیB تفنگ و تپانچه از تاریخ 97/7/28 لغایت 97/8/1 در محل این آکادمی واقع در مجموعه ورزشی آزادی برگزار نماید.
شرایط شرکت کنندگان:
1-کلیه داورانی که دارای مدرک داوری هستند مجاز به شرکت در این دوره می باشند.
2-این دوره به زبان انگلیسی برگزار می گردد، لذا کسانی که در این دوره شرکت می نمایند باید تسلط به زبان انگلیسی داشته باشند.
3-حداکثر ظرفیت دوره 25 نفر خواهد بود.
تبصره1: چنانچه تعداد ثبت نام کنندگان از حد نصاب بالاتر باشد در تاریخ 97/7/25 ساعت 10 صبح آزمون ورودی زبان انگلیسی به عمل خواهد آمد.
تبصره2: در صورت تساوی نتیجه آزمون زبان انگلیسی افرادی که دارای مدرک داوری بالاتر می باشند و همکاری آنان با فدراسیون تیراندازی محزر باشد در اولویت خواهند بود.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved