پنج شنبه, 14 فروردین, 1399
THURSDAY, April 2, 2020
چهار شنبه 06 فروردین
کارمندان بخش های مختلف مجموعه آزادی غربالگری کرونا شدند
کارمندان بخش های مختلف مجموعه آزادی غربالگری کرونا شدند
فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد مقابله با کرونا در ورزش همزمان با آغاز روز کاری سال ۹۹ کار غربالگری کارمندان مجموعه وررزش آزادی را پیگیری کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، از جمله اقدامات عملیاتی فدراسیون پزشکی ورزشی برای مقابله با کرونا غربالگری کرونا در مجموعه های مختلف ورزش است که در این راستا پس از آنکه تا پایان اسفندماه بیش از ۱۴ هزار نفر توسط بخش ستادی فدراسیون غربالگری شدند، امروز نیز این مهم پیگیری شد.

وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، آکادمی ملی المپیک و مجموعه ورزشی آزادی نقاطی بودند که امروز کادر کمیته پوشش مسابقات فدراسیون استقرار یافتند و طی آن به تب سنجی کارمندان و مراجعه کنندگان به این مراکز پرداختند.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved