جمعه, 15 اسفند, 1399
FRIDAY, March 5, 2021
دو شنبه 04 اسفند
بازدید دکتر سلطانی فر از اردوی تیم ملی تیراندازی باکمان
بازدید دکتر سلطانی فر از اردوی تیم ملی تیراندازی باکمان
دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، در حاشیه افتتاح خوابگاه سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش از اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان بازدید و با تعدادی از کمانداران به گفتگو پرداخت.

در جریان این بازدید دکتر سلطانی‌فر با ابراز خرسندی و رضایت از به سرانجام رسیدن پروژه این خوابگاه گفت: خدا را شکر می‌کنم قولی که داده بودیم، عملی و این خوابگاهی که براساس صحبت‌های ریاست فدراسیون و ورزشکاران یکی از ملزومات اصلی بود، فراهم و آماده شده است.

او افزود: امید زیادی به تیراندازی با کمان و همچنین تیراندازی دارم و فکر می‌کنم ریشه این ورزش‌ها در هویت فرهنگی و ملی ما است. در واقع حیف است که از مدال‌های بین‌المللی و جهانی و المپیک در این رشته‌ها بی‌بهره بمانیم و با این سابقه دیرینه فرهنگی و تاریخی که در این رشته‌ها داشتیم، نتوانیم در این رشته‌ها مدال بگیریم.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved