دوشنبه, 25 آذر, 1398
MONDAY, December 16, 2019
سه شنبه 22 مرداد
اتمام پاکسازی زباله از جنگل های مجموعه ورزشی آزادی
اتمام پاکسازی زباله از جنگل های مجموعه ورزشی آزادی
جنگل های مجموعه ورزشی آزادی از وجود حجم زیادی زباله پاکسازی شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، با توجه به اهمیت و ضرورت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی جنگل ها و همچنین به منظور پیشگیری از بروز خطر آتش سوزی در جنگل های مجموعه ورزشی آزادی، توسط عوامل فضای سبز و خدمات نسبت به پاکسازی و نظافت جنگل ها که حدودا" 85 هکتار مجموعه را در برگرفته است، اقدام گردید.

گفتنی است که فرآیند پاکسازی جنگل های مجموعه ورزشی آزادی که همزمان با هشتم مرداد، روز حمایت از جنگل ها شروع شده بود به پایان رسید تا چهره زیبای طبیعت مجموعه بیشتر نمایان شود.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved