چهارشنبه, 05 تیر, 1398
WEDNESDAY, June 26, 2019
چهار شنبه 19 دی
بازدید معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه از مجموعه شهید کشوری
بازدید معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه از مجموعه شهید کشوری
معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از طرحهای سرمایه گذاری مجموعه شهید کشوری بازدید و در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید کشوری، صبح چهارشنبه 19 دی ماه جلسه بازبینی و بررسی عملکرد مشاور و پیمانکاران طرح های سرمایه گذاری مجموعه شهید کشوری در دفتر آناهیتا شیرودی مدیر مجموعه با حضور حسینی معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه، حدادی مدیر عامل شرکت ارتباط گستر قهرمان و جمعی از کارشناسان این پروژه برگزار گردید.

طرفین پس از بررسی و ارائه گزارشات پیشرفت پروژه، به بازدید میدانی از پروژه ها پرداختند. در ابتدای این بازدید، سالن چند منظوره مجموعه کشوری مورد بازدید قرار گرفت و سرمایه گزار طرح، توضیحاتی را در خصوص نقشه ها و اقدامات انجام شده ارائه داد.

پس از آن معاون شرکت توسعه از سالن بدنسازی آقایان ، سونا و جکوزی سالن چند منظوره ، زمین تنیس بانوان و آقایان ،سالن بیلیارد و زمین اسکیت مجموعه بازدید نمود. در این جلسه و بازدید 2 ساعته سطوتی معاون پشتیبانی مجموعه ،شمس مدیر حقوقی صندوق و تاجبخش و عبدالی از کارشناسان شرکت توسعه نیز حضور داشتند.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved