سه شنبه, 17 تیر, 1399
TUESDAY, July 7, 2020
دو شنبه 11 آذر
دیدار صمیمی قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی با کارکنان
دیدار صمیمی قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی با کارکنان
نشست صمیمانه قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی با کارکنان در حال برگزاری می باشد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، توجه به دغدغه های مادی و معنوی منابع و نیروی انسانی، تعامل و رسیدگی به مسائل مختلف سازمانی یکی از رمزهای موفقیت هر سازمانی محسوب می گردد. در همین راستا قرار است قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی با حضور در جمع صمیمانه پرسنل به بیان اهداف و رویکرد های وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور پرداخته و در ادامه جلسه پرسش و پاسخ و رسیدگی به امور اداری همکاران انجام خواهد شد.تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved