چهارشنبه, 09 بهمن, 1398
WEDNESDAY, January 29, 2020
یک شنبه 17 شهریور
بهره برداری از مجموعه تنیس استقلال به بخش خصوصی واگذار شد
بهره برداری از مجموعه تنیس استقلال به بخش خصوصی واگذار شد
با حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مزایده بهره برداری از مجموعه تنیس استقلال تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صبح امروز یکشنبه ۱۷ شهریور ماه، مزایده جاری بهره برداری از زمین های تنیس مجموعه ورزشی تنیس استقلال تهران با حضور مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره و حسینی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت برگزار و بهره بردار منتخب، معرفی گردید. این بهره برداری به مدت سه سال به طول می انجامد.

گفتنی است در این جلسه، جلائیان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، کثیری مدیر قراردادهای جاری، جمالی مسئول بازرسی و همچنین نمایندگان حراست و امور مالی شرکت توسعه نیز حضور داشتند.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved