دوشنبه, 19 آذر, 1397
MONDAY, December 10, 2018
دو شنبه 18 دی
بازدید مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه از امکانات مجموعه ورزشی آزادی
بازدید مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه از امکانات مجموعه ورزشی آزادی
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی کشور صبح امروز دوشنبه 18 دی ماه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی ضمن برگزاری جلسه با طباطبایی مدیر مجموعه، از بخش های مختلف این مجموعه ملی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی کشور با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از مجموعه 40 هزار نفری بانوان، آکادمی کشتی، پیست اسلالوم قایقرانی، سالن های تیراندازی، اداره استاندارد و سالن 12 هزار نفری بازدید کرد.
وی در ادامه با حضور در ورزشگاه صدهزار نفری آزادی روند مقاوم سازی جایگاه تماشاگران، عایق بندی این سطح و نصب استاندارد صندلی های طبقه دوم را از نزدیک مشاهده کرد و کارشناسان این بخش نیز گزارش های خود را در این خصوص ارائه کردند.
مدیر عامل شرکت توسعه با توضیحات سید حسن طباطبایی مدیر مجموعه و کارشناسان مربوطه در جریان روند ساخت و ساز، بازسازی و ایمن سازی دیگر بخش های مجموعه ورزشی آزادی قرار گرفت.
در این بازدید، آقایان عباباف مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان، مهندس عباسی معاون فنی و مهندسی شرکت، شهرابی مدیر حراست شرکت توسعه، خمارلو مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و طباطبایی مدیر مجموعه ورزشی آزادی حضور داشتند.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved