چهارشنبه, 29 دی, 1395
WEDNESDAY, January 18, 2017
پنج شنبه 23 دی
سالن بسکتبال آزادی میزبان هفته سوم ليگ اميد برتر كاراته مردان
سالن بسکتبال آزادی میزبان هفته سوم ليگ اميد برتر كاراته مردان
مبارزه كاراته كاهاي ليگ اميد برتر در هفته سوم پيگيري مي شود


به گزارش روابط عمومي مجموعه ورزشی آزادی، هفته سوم ليگ اميد برتر كاراته روز 9 بهمن ماه در سالن بسكتبال مجموعه ورزشي آزادي برگزار مي شود.

در هفته سوم 6 ديدار برگزار خواهد شد كه طبق برنامه:

در مرحله پنجم: رعد قرارگاه پدافند ارتش استراحت دارد.
شهداي قم با عقاب شوبوكان ديدار مي كند.
نساجي نوين مازندران به مصاف تيم شهرداري اراك مي رود.
كانون وكلاي قوزين با بيمه ما لرستان مبارزه دارد.

در مرحله ششم: عقاب شوبوكان استراحت خواهد داشت.
رعد قرارگاه پدافند ارتش با شهرداري اراك روبرو مي شود.
شهداي قم با بيمه ما لرستان ديدار دارد.
نساجي نوين مازندران با كانون وكلاي قزوين مبارزه مي كند.

در جدول رده بندي شهرداري اراك در صدر قرار دارد، عقاب شوبوكان دوم است و تيم نساجي مازندران در جاي سوم ايستاده.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
021 - 4473 90 22
©2016 Azadi Sport Complex, All Right Reserved