شنبه, 17 خرداد, 1399
SATURDAY, June 6, 2020
یک شنبه 22 دی
برگزاری نشست کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد بهره برداران در آزادی
برگزاری نشست کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد بهره برداران در آزادی
جلسه کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد بهره برداران در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، با عنایت به ابلاغ مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تشکیل به کمیته نظارت بر عملکرد بهره بردارن مجموعه های تابعه، جلسه این کمیته صبح امروز یکشنبه 22 دیماه با حضور اعضا در دفتر مدیریت مجموعه ورزشی آزادی به منظور بررسی بندهای قراردادی و پاره ای از موضوعات پیرامون نحوه ی عملکرد و وصول مطالبات، بررسی نقاط ضعف و قوت، عمل به تعهدات و همچنین رعایت قوانین و مقررات مطروحه در بندهای قرارداد های بهره برداران آزادی برگزار شد.

در ادامه این نشست حاضرین با حضور در زمین های تنیس مجموعه ورزشی آزادی با بهره بردار تنیس گفت و گو و از اقدامات انجام شده در این زمین ها بازدید نمودند. گفتنی است این نشست که در دفتر سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، همدانی مشاور مدیرعامل، شعبانلو، کرمی و معاونین و مسئولین مجموعه به مدت دو ساعت به طول انجامید.تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved