شنبه, 03 آبان, 1399
SATURDAY, October 24, 2020
دو شنبه 21 مهر
دیدار استاندار فارس با مدیرعامل شرکت توسعه
دیدار استاندار فارس با مدیرعامل شرکت توسعه
در دیدار استاندار فارس با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، آخرین وضعیت پروژه های ورزشی این استان، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، دوشنبه ۲۱ مهرماه، دکتر رحیمی استاندار فارس با حضور در دفتر مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، جلسه ای را پیرامون بررسی آخرین وضعیت پروژه های ورزشی استان فارس برگزار کردند.

در این جلسه، تکمیل نهایی سالن ۶ هزارنفری شیراز و رفع موانع مالی آن مورد بررسی حاضرین قرار گرفت.

گفتنی است در این جلسه ، مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی، هدایتی ذیحساب طرح های عمرانی و وحید منادی مدیر فنی منطقه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز حضور داشتند.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved