یکشنبه, 09 آذر, 1399
SUNDAY, November 29, 2020
شنبه 01 آذر
انتصابات جدید در مجموعه ورزشی آزادی
انتصابات جدید در مجموعه ورزشی آزادی
طی احکامی جداگانه سرپرست اداره تعمیرات و سرپرست تاسیسات مجموعه ورزشی آزادی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، طی احکامی جداگانه، جلیل اکبری به عنوان سرپرست تعمیرات و نگهداری و همچنین مجید دوستی به عنوان سرپرست تاسیسات مجموعه منصوب شدند.

لازم بذکر است پیش از این، قدرت اله سیف، ولی زینال زاده را بعنوان سرپرست بازاریابی و جذب مشارکت های مجموعه منصوب کرد.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved