پنج شنبه, 26 مرداد, 1396
THURSDAY, August 17, 2017
یک شنبه 22 مرداد
حضور کیانوش رستمی به همراه ملی پوشان در سالن وزنه برداری آزادی
حضور کیانوش رستمی به همراه ملی پوشان در سالن وزنه برداری آزادی
قهرمان المپیک و جهان امروز در اردوی تیم ملی وزنه برداری حاضر شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، تمرینات تیم ملی وزنه برداری برای حضور موفق در بازی های داخل سالن آسیا در ترکمنستان و رقابت های قهرمانی جهان ادامه دارد. امروز تمرین تیم ملی یک ستاره ویژه داشت و کیانوش رستمی با حضور در محل فدراسیون وزنه برداری در کنار سایر ملی پوشان تمرین کرد.

رستمی که با تائید شورای عالی فنی به شکل انفرادی و جدا از ملی پوشان ترمین می کند و در اردوی ورزقان نیز حضور نداشت و ترجیح داد تا تمریناتش را در تهران دنبال کند، در کنار سایر وزنه برداران در اردوی تیم ملی تمرین کرد.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
021 - 4473 90 22
©2016 Azadi Sport Complex, All Right Reserved