جمعه, 02 فروردین, 1398
FRIDAY, March 22, 2019
چهار شنبه 17 مرداد
با حضور معاونین پشتیبانی و مشارکت های مردمی صورت گرفت
با حضور معاونین پشتیبانی و مشارکت های مردمی صورت گرفت
برگزاری دومین جلسه کمیته سیاست گذاری، جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی
دومین جلسه کمیته سیاست گذاری، جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، این جلسه امروز چهارشنبه 17 مرداد با حضور "فتح الهی" رییس کمیته و معاون مشارکت های مردمی و "جعفری" معاون پشتیبانی، با موضوع بررسی درخواست ها و طرح های سرمایه گزاری در مجموعه وزشی آزادی و مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار گردید.

لازم به ذکر است در این جلسه نیکو خصال، هنرور، هاشمی و فدایی به عنوان اعضا و رضایی به عنوان نماینده فنی ومهندسی نیز حضور داشتند.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved