شنبه, 29 شهریور, 1399
SATURDAY, September 19, 2020
شنبه 21 دی
نتایج دومین دوره جشنواره شنا پایگاه استعدادیابی استخر آزادی
نتایج دومین دوره جشنواره شنا پایگاه استعدادیابی استخر آزادی
دومین دوره جشنواره شنا پایگاه استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی در استخر قهرمانی آزادی ویژه پسران زیر ۱۲ سال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی؛ دومین دوره جشنواره شنا پایگاه استعدادیابی و توسعه قهرمانی در استخر قهرمانی آزادی در رده سنی زیر ۱۲ سال پسر روز(جمعه) برگزار شد.

این جشنواره از ساعت ۸:۳۰ صبح با استقبال شناگران در گروهای سنی مختلف زیر ۱۲ سال در محل استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی پیگیری و به پایان رسید.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved