جمعه, 29 شهریور, 1398
FRIDAY, September 20, 2019
شنبه 25 اسفند
نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مجموعه ورزشی آزادی
نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مجموعه ورزشی آزادی
جهت امنیت بلوار اصلی و خیابانهای اطراف تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مجموعه ورزشی آزادی نصب گردید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، پس از بررسی‌های کارشناسی‌، مکان‌یابی‌ها و نیازسنجی‌های لازم و به منظور ساماندهی سطح معابر، تسهیل در رفت و آمد، رفع خطرات احتمالی و در جهت شناسایی بهتر اماکن موجود علائم راهنمایی و رانندگی در مجموعه ورزشی آزادی نصب گردید.

در مراحل جانمایی این علائم نیز تلاش شده تا از پراکندگی تابلوها اجتناب شود تا جلوه یکپارچه و زیبایی از این المان‌ها در سطح مجموعه بارز باشد.

لازم به توضیح است نصب این علائم راهنمایی و رانندگی توسط واحد خدمات، روابط عمومی و با همکاری حراست مجموعه ورزشی آزادی انجام پذیرفت.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved