سه شنبه, 24 فروردین, 1400
TUESDAY, April 13, 2021
دو شنبه 16 فروردین
بازدید معاون شرکت توسعه از اداره استاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی در مجموعه ورزشی آزادی
بازدید معاون شرکت توسعه از اداره استاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی در مجموعه ورزشی آزادی
معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از اداره استاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، همدانی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه صبح دوشنبه ۱۶ فروردین ماه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از اداره استاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی این شرکت بازدید نمود.

در این بازدید، ترکاشوند رییس اداره استاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی گزارشی از اقدامات انجام شده در این اداره طی سال گذشته را خدمت معاون شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ارائه کرد.

در ادامه نیز جلسه ای در این خصوص با حضور کارشناسان این اداره برگزار شد. گفتنی است این بازدید به مدت یک ساعت و نیم به طول انجامید.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved