شنبه, 29 شهریور, 1399
SATURDAY, September 19, 2020
دو شنبه 29 اردیبهشت
جلسه مهندس کریمی با مهرعلیزاده و میراسماعیلی در آزادی؛
جلسه مهندس کریمی با مهرعلیزاده و میراسماعیلی در آزادی؛
بررسی طرح احداث ساختمان فدراسیون های ورزش زورخانه ای و جودو
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با روسای فدراسیونهای بین المللی ورزش های زورخانه ای و جودو با حضور قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، صبح امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، جلسه بازدید و بررسی احداث ساختمان فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و جودو در مجموعه ورزشی آزادی با حضور مهندس کریمی مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و روسا فدراسیون های مذکور در دفتر مدیریت آزادی برگزار گردید.

در این دیدار و بازدید حاضرین ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون احداث ساختمان و اماکن در نقاط از قبل تعیین شده در مجموعه ورزشی آزادی جهت فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی به بازدید از مکان فوق و همچنین ساختمان فدراسیون جودو در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی پرداختند.

گفتنی است در این دیدار و بازدید معاونین و روسای ادارت مجموعه ورزشی آزادی نیز حاضرین را همراهی می کردند


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved