چهارشنبه, 05 تیر, 1398
WEDNESDAY, June 26, 2019
پنج شنبه 19 مهر
مرادی نایب قهرمان پارآسیایی وزنه برداری دسته 80 کیلوگرم شد
مرادی نایب قهرمان پارآسیایی وزنه برداری دسته 80 کیلوگرم شد
ملی پوش پارا وزنه برداری کشورمان موفق به کسب مدال نقره مسابقات شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، نادر مرادی ملی پوش دسته ۸۰ کیلوگرم کشورمان به روی تخته رفت و با حریفان خود به رقابت پرداخت. این ملی پوش کشورمان در حرکت اول خود موفق به مهار وزنه ۲۰۶ کیلوگرم شد. مرادی در حرکت دوم خود با وجود اینکه وزنه ۲۱۷ کیلوگرمی را مهار کرده بود به دلیل خطا داوران این حرکت را قبول نکردند.مرادی نتوانست همزمان دست های خود را حرکت دهد و این حرکت از سوی داوران خطا اعلام شد.

ملی پوش کشورمان در حرکت سوم خود از مهار وزنه ۲۲۵ کیلوگرم بازماند و با وزنه ای که در حرکت اول زده بود دوم شد و نقره گرفت. در این دسته نماینده چین با مهار وزنه ۲۲۶ کیلوگرم و هند با مهار وزنه ۱۹۲ کیلوگرم به ترتیب در جایگاه اول و سوم ایستادند. نماینده چین در حرکت چهارم خود با مهار وزنه ۲۳۲ کیلوگرم رکورد بازی پارآسیایی را ارتقا داد و به نام خود ثبت کرد. ملی پوش پارا وزنه برداری کشورمان موفق به کسب مدال نقره مسابقات شد. نادر مرادی ملی پوش دسته ۸۰ کیلوگرم کشورمان به روی تخته رفت و با حریفان خود به رقابت پرداخت.

این ملی پوش کشورمان در حرکت اول خود موفق به مهار وزنه ۲۰۶ کیلوگرم شد. مرادی در حرکت دوم خود با وجود اینکه وزنه ۲۱۷ کیلوگرمی را مهار کرده بود به دلیل خطا داوران این حرکت را قبول نکردند.مرادی نتوانست همزمان دست های خود را حرکت دهد و این حرکت از سوی داوران خطا اعلام شد. ملی پوش کشورمان در حرکت سوم خود از مهار وزنه ۲۲۵ کیلوگرم بازماند و با وزنه ای که در حرکت اول زده بود دوم شد و نقره گرفت. در این دسته نماینده چین با مهار وزنه ۲۲۶ کیلوگرم و هند با مهار وزنه ۱۹۲ کیلوگرم به ترتیب در جایگاه اول و سوم ایستادند. نماینده چین در حرکت چهارم خود با مهار وزنه ۲۳۲ کیلوگرم رکورد بازی پارآسیایی را ارتقا داد و به نام خود ثبت کرد.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved